Referenssit ja galleria

Ota yhteyttä

Referenssit

Ajoharjoittelurata Porvoo 1990

Liukkaan kelin harjoitteluradan louhintatyöt. Pääurakoitsija Vesihaka Oy.

Tie 62 Puumala-Imatra 1993

Alusrakenneurakka n. 9 km pituinen osuus Puumalasta Imatralle.

Tennispalatsin peruskorjaus ja muutostyö 1998, louhinta rakennuksen sisällä

Tennispalatsi on vuonna 1938 Helsingin Kamppiin alun perin kesäolympialaisten autohuoltorakennukseksi betonista rakennettu monikerroksinen halli. Sittemmin rakennus toimi tenniskeskuksena ja liiketiloina. Purku-uhan alaisenakin ollut rakennus alkoi rappeutua kunnes 1990-luvun alussa alettiin suunnitella sen käyttöä kulttuurikeskuksena.

Muutostöiden yhteydessä vanha terve betonirunko säilytettiin. Erittäin vaativissa olosuhteissa vanhan lattiarakenteen alle louhittiin kellarikerros syvimmillään 8 metriä. Kaikkiaan kalliota louhittiin n. 7500 m³. Työn edetessä kalliossa ilmeni odottamattomia heikkousvyöhykkeitä ja jyrkkiä rakopintoja. Vanhoja pilareita jatkettiin alaspäin ja osa niistä poistettiin. Tämän vuoksi kalliopilareiden lujitusta jouduttiin lisäämään ja työmenetelmiä, etenkin panostusta, muuttamaan työn aikana.  Lisähaasteena työssä olivat lähellä sijaitseva Kampin metroasema, rakennuksen alapuoliset tekniset kalliotunnelit sekä ydinkeskustan tärinäherkät tietoliikennejärjestelmät.

Tennispalatsiin rakennettiin tilat 14 elokuvateatterille, Helsingin kaupungin taidemuseolle sekä näyttelytiloja Suomen Kansallismuseolle.

Pääurakoitsijana toimi Seicon Oy.

Kurkimäki, VR:n lastausalue 1999

Tilaaja Savon Teollisuus- ja Maanrakennus Oy. Kolmannen raideparin ja lastausalueen louhinta. Kallion korkeus noin 18 metriä. Haasteena sähköistetyn radan toiminnan turvaaminen rakennusaikana. Louhittu määrä 65 000 m³.

Kehä 3 2004, metriporausta

Itäpuolen eritasoliittymän rakennusvaiheen aliurakointia

Metriporausta ja murskalouhintaa 2005-2009 eri kohteissa

Seinäjoen ympäristössä, pääurakoitsijoina Perusmaa Oy ja Kuortaneen Kuljetus Oy

Savonlinnan ohikulkutie 2011, metriporausta

Pääurakoitsija Destia Oy

Kuopion Yliopistollinen sairaala 2012, metriporausta

Sairaalan laajennusosan louhintatyön pääurakoitsijana Maamerkki Oy

Tampereen Yliopistollinen sairaala 2015, metriporausta

Sairaalan laajennusosan rakennusten pohjien ja maanalaisen pysäköintihallin metriporausta, pääurakoitsija Maamerkki Oy

Valion Jyväskylän meijeri 2016

Seppälänkankaalla toimivan meijerin laajennustyöt, metriporausta. Yhteistyökumppanina Maamerkki Oy

Lahti 2018, lämpölaitoksen kattilarakennuksen pohjatyöt

Metriporausta Maamerkki Oy:lle

VT 5 2018-2019, Mikkeli-Nuutilanmäki

Metriporausta, pääurakoitsija Destia

Nousialan jäteasema 2019

Savonlinnassa sijaitsevan jäteaseman laajennusosan louhintatyöt, pääurakoitsija Savon Kuljetus Oy.

Galleria